Facebook Twitter    
En selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg.
Søk i betongelementboken
Abonner på vårt nyhetsbrev

Du er her: Hovedside/ Kurs og seminarer/ Kompetanseklasser/ 
Kompetanseklasser gjeldende fra september 2014
Betongopplæringsrådet her endret betegnelsene for kompetanseklassene fra september 2014, de gamle betegnelsene er fremdeles gyldig.

Betongopplæringsrådet her endret betegnelsene for kompetanseklassene fra september 2014, de gamle betegnelsene er fremdeles gyldig.

Se tabell for nye godkjenningsklasser i venstre kolonne, gamle godkjenningsklasser i høyre kolonne

 

 Kompetanseklassene sept 2014                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                           

Betongproduksjon og transport etter NS-EN 206
PPK

 

Produksjons-og kontrolleder alle klasser

 

PPKU,09PPKU,PPKN
BO

 

Blandeoperatør alle klasser

 

BO
LB

 

Laborant alle klasser

 

LB
BT

 

Betongtransportør alle klasser

 

BT
BTS

 

Betongtransportør - båndbil alle klasser

 

BTS
PO

 

Pumpeoperatør alle klaser

 

PO

Utførelse av betongkonstruksjoner etter NS-EN 13670-NA 2010UPK3

 

Produksjonsleder,kontrolleder utf.kl 3

 

SLU, UPKU
UPK2

 

Produksjonsleder, kontrolleder utf.kl.1 og 2

 

SLN,UPKN
UFB

 

Formann,bas alle klasser

 

SLN,UPKN
UPK3+S

 

Produksjonsleder, kontrolleder utf.kl 3+spennarmering

 

UPK3+S,SPKU
UFB+S

 

Formann,bas alle klasser+spennarmering

 

ny klasse
UPK3+E

 

Produksjonsleder, kontrolleder utf. kl. 3 + elementmontasje

 

UPK3+E
UPK2+E

 

Produksjonsleder, kontrolleder utf. kl. 2 + elementmontasje

 

UPK2+E
UK

 

Kontrolleder alle klasser

 

UK3
UMKL

 

Montasjeleder,kontrolleder elementmontasje alle klasser

 

UMKL,UMKE,UMKE+B
UMFB

 

Montasjeforman,bas elementmontasje alle klasser

 

UMF,UFBE,UFBE+B,UFB3+F

 

Betongrehabilitering etter NS-EN 1504-9RPK3

 

Produksjons-og kontrolleder, utf.kl. 3

 

RPKU
RPK2

 

Produksjons-og kontrolleder, utf.kl. 2

 

RPKN
RFB

 

Formann,bas alle klasser

 

RU

 

Sprøytebetong til bergsikring etter NS-EN 14487SBL3

 

Sprøytebetong-og -kontrolleder, utf.kl 3

 

SLBU
SBL2

 

Sprøytebetong-og -kontrolleder, utf.kl 1 og 2, formann bas alle kl.

 

SLBN

 

Tilslagskontroll etter NS EN 12620TKL Tilslagskontrollør, laborant TKL
Alle tidligere gitte kompetanseklasser har gyldighet uten
  tidsbegrensninger, selv om betongstandardene over tid har justerer sitt
  innhold.
Gitt kompetansebevis er en dokumentasjon av nødvendig kunnskap for å
  tilfredsstille krav til kompetanse som angitt i standardverk
© Betongelementforeningen. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo. E-post: betongelement@bnl.no. Telefon: 23 08 75 00.

Utviklet i samarbeid med Informatics@net