Facebook Twitter    
En selvstendig bransjeforening for norske produsenter av betongelementer til bygg og anlegg.
Søk i betongelementboken
Abonner på vårt nyhetsbrev

Du er her: Hovedside/ Nettbutikk/ 
  Nettbutikk
  Handlekurv
  Betongelementboka Bind A 2010
  "Bygging med betongelementer". Medlemmer og støttemedlemmer betaler kr 140,- pr bok.
  Kr. 190
  Betongelementboka bind B 2016
  "Avstiving og kraftoverføring". Medlemmer og støttemedlemmer betaler kr 480,- pr bok.
  Kr. 680
  Betongelementboka bind C 2013
  Elementer og knutepunkter er en fullstendig omarbeiding av 2006 utgaven og er utvidet med ca 50 sider, 2013 utgaven forholder seg til alle relevante standarder.
  Kr. 680
  Betongelementboka bind D 2007
  Brannmotstand, Bestandighet og tetting" Medlemspris kr 280,- Boken er utsolgt i innbundet, men man kan få kompendium til halv pris."
  Kr. 380
  Betongelementboka bind E 2008
  Ny og fullstendig revidert utgave, der alle relevante endringer i standarder og ny TEK er tatt med. Boken er utsolgt i innbundet, men man kan få kompendium til halv pris.
  Kr. 380
  Betongelementboka Bind F 2014
  "Toleranser". Tilpasset krav i Norsk Standard og angir en rekke mer spesifikke toleransekrav for prefab byggesystemer. Medlemspris Kr 100,-.
  Kr. 160
  Betongelementboka bind G 2009
  "Transport og Montasje". Medlemmer og støttemedlemmer betaler kr 220,- pr bok.
  Kr. 380
  Betongelementboka bind H 2011
  Dimensjonering for jordskjelv. Grunnleggende informasjon og norske krav, dimensjoneringsmetoder, avstivningssystemer og dimensjoneringseksempler med hensyn på seismiske laster.
  Kr. 480
  Betongelementboka bind I 2015
  Boken behandler prosjektering av midletidig avstiving, og gir hjelpemidler med dimensjoneringseksempler. Kurset tar og for seg konkrete eksempler på hvordan understøttelse og avstiving bør presenteres i prosjektdokumentasjonen, eksempelvis i produksjonsplan, montasjeplan og montasjebeskrivelser. Medlemspris kr 480,-
  Kr. 680
  Vinterveileder
  Forbindelsen mellom betongelementer, eller utstøpte fuger er avgjørende for hvordan kreftene føres ned i konstruksjonen og konstruksjonens stabilitet i montasjefase og permanent fase. Vinterhalvåret gir oss noen tilleggsutfordringer, dette går på utførelse og dokumentasjon av knutepunkter/fuger som utstøpes under lave temperaturer. Veilederen er gratis for medlemmer. Belastes kun porto.
  Kr. 150
  Energieffektive Betongelementbygg - Termisk Masse
  De nye byggeforskriftene angir maksimumskrav til energiforbruk for alle nybygg. Denne publikasjonen drøfter hvordan du kan utnytte bygningskroppen som et energireservoar - et energibatteri. Filtype Adobe Acrobat Reader dokument. Klikk på bildet for nedlastning.
  Kr. 0
  Montasje av hulldekke - A1 plakat
  Plakat som tar for seg sikkerhet ved montasje av hulldekker, alle situasjonene er illustrert på en enkelt måte. Leveres i pakker a 5 plakater, prisen er pr 5 stk. Eksp og MVA tilkommer.
  Kr. 175
  Montasje av hulldekke - A6 lommeformat
  Folder som tar for seg sikkerhet ved montasje av hulldekker, alle situasjonene er illustrert på en enkelt måte. Folderne er i lommeformat, og er trykket på slitesterkt papir. Leveres i pakker a 10 foldere, prisen er pr 10 stk. Eksp og MVA tilkommer.
  Kr. 250
  Montasje av hulldekke - A4 hefte
  Hefte som tar for seg sikkerhet ved montasje av hulldekker, alle situasjonene er illustrert på en enkelt måte. Leveres i pakker a 10 hefter, prisen er pr 10 stk. Eksp og MVA tilkommer.
  Kr. 250
  12 bud for montøren
  Lommefolder med 12 illustrasjoner som på en enkel måte fokuserer på sikkerhetstiltak som gir stor effekt på montasjeplass. Gratis for medlemsbedrifter, ved å klikke på bildet kan man laste brosjyren ned i PDF format.
  Kr. 0
  12 bud for montøren - engelsk
  Kan kun bestilles av BEF tilnyttede bedrifter
  Kr. 0
  12 bud for montøren - polsk
  Kan kun bestilles av BEF tilknyttede bedrifter
  Kr. 0
  Boligpublikasjonen 2003
  En presentasjon av gode boligprosjekter basert på betongelementer. Gratis for medlemsbedrifter, porto og eksp gebyr tilkommer. Klikk på bildet for nedlasting av Boligpublikasjonen
  Kr. 0
  Betongelementer i fasader
  Publikasjonen gir en referanseliste til en rekke nyere og eldre bygg der betongelementer er brukt i fasadene. Man berører overflatestruturer, fargesetting og virkemidler for å oppnå disse. Klikk på bildet for nedlastning.
  Kr. 0
  Betongelementer i Landbruk
  Betong består av sand, stein, kalk og vann. Naturens egne materialer som det finnes store mengder av i Norge, materialer som har vært et naturlig valg for landbruket i generasjoner. Publikasjonen er gratis Følg link til nedlasting
  Kr. 0
  Betongelementer Samferdsel
  Betongelementer brukes i veg, bane, havneanlegg og overalt ellers der det bygges fysisk infrastruktur. Brosjyren gir et overblikk over noen av produktene innen feltet. Følg link til nedlasting
  Kr. 0
  Betongelementprisen 2008
  Betongelementprisen 2008, Gyldendalhuset, Oslo. Arkteikt Sverre Fehn AS
  Kr. 0
  Betongelementprisen 2010
  Betongelementprisen 2010, Kilden TKS Teater- og konserthus, Kristiansand. ALA Architect LTD i samarbeid med SMS arkitekter AS
  Kr. 0
  Betongelementprisen 2014
  Betongelementprisen 2014, Villa Tussefaert, Drøbak. Lie Øyen arkitekter AS
  Kr. 0
  Hulldekke på bæresystemer av stål
  Mange bygg er ført opp med bæresystem som en kombinasjon av stål og betongelementer. Denne publikasjonen omhandler bæresystem med søyler og bjelker av stål og hulldekker som etasjeskillere. Klikk på bildet for nedlasting.
  Kr. 0
  Branndimensjonering BMB 2014 -kun nedlasting
  Kr. 0
  Besiktigelsesrapport
  Besiktigelsesrapport for elementmontasje, kontroll av fundamenter, innmåling, tilkomst m.v. Gjennomslagsark 3x
  Kr. 50
  Vernearbeide - egenkontroll
  Skjema for egenkontroll vernearbeide. Sikrer at montasjeleder eller montasjeformann/bas har iverksatt/vurdert tiltak. Disse tiltakene dokumenteres i skjemaet, brukes av montasjevirksomheter. Gjennomslagsark 3x
  Kr. 50
  Vernemelding - elementmontasje
  Rapporteringsskjema for ulykke eller nestenulykke på arbeidssted, ivaretar de faktorer som akla innrapporteres. Gjennomslagsark 3x
  Kr. 50
  Veiledning -Bruk av NS-EN 206:2013+NA:2014
  Gratis for medlemmer
  Kr. 0
  Lastsikring av betongelementer under transport
  Gratis for medlemmer
  Kr. 0
  © Betongelementforeningen. Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27, Postboks 7186 Majorstuen, 0307 Oslo. E-post: betongelement@bnl.no. Telefon: 23 08 75 00.

  Utviklet i samarbeid med Informatics@net